Suvarnabhumi Airport

ท่าอากาศยานสุววรณภูมิ ตัวอาคารผู้โดยสารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก พื้นที่ประมาณ 563,000 ตารางเมตร

Don Mueang International Airport

Don Mueang International Airport (DMK / VTBD), the historical airport of Thai aviation business. Its location is not far away from business zone and tourism attractions. In 2015, Don Mueang International Airport will mark 100 years of operation.

Phuket International Airport

Phuket International Airport (HKT / VTSP) has alias as ‘The Pearl of the Andaman’. It’s the one of the outstanding tourism attractions in the world. It links the southern path including the neighboring country; Malaysia and Indonesia.

BKK

Suvarnabhumi Airport
(Bangkok Airport)

DMK

Don Mueang International Airport

HKT

Phuket International Airport

CNX

Chiang Mai International Airport

CEI

Mae Fah Luang – Chiang Rai International Airport

HDY

Hat Yai International Airport

AOT

Corporate

News & Event

ทอท.และกรมท่าอากาศยาน ลงนามข้อตกลงการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินภูมิภาค

04 March 2019

(4 มีนาคม 2562) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) และกรมท่าอากาศยาน (ทย.)…

ทอท. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือ 3 CEOs ของหน่วยงานด้านการบินของไทย ครั้งที่ 1/256

04 March 2019

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นประธานการประชุมความร่วมมือ 3 CEOs ของหน่วยงานด้านการบินของไทย…

ครบรอบดำเนินการ 31 ปี ท่าอากาศยานเชียงใหม่

01 March 2019

ทอท.จัดงานนำเสนอข้อมูลแก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ประจำไตรมาส 1 / 2562

27 February 2019

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นประธานในการประชุมการนำเสนอข้อมูลแก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ประจำไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2562…

ท่าอากาศยานปลอดบุหรี่

25 February 2019

ทอท. ขานรับประกาศกระทรวงสาธารณสุข ยกเลิกห้องสูบบุหรี่ 6 ท่าอากาศยานหวังดูแลสุขภาพผู้ใช้บริการ #ท่าอากาศยานไทย #AOTofficial

ประกาศ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เรื่อง งานให้สิทธิประกอบกิจการจัดส่งอาหารและเครื่องดื่มให้แก่อากาศยาน (Inflight Catering) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

25 February 2019

ข่าวผลการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 3 / 2562 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

21 February 2019

1. เรื่อง ความคืบหน้าแนวทางการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร หลังที่ 2 (Terminal concourse A Annex) ตามที่คณะกรรมการ…

ทอท.ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

15 February 2019

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นางฉฎาณิศา ชำนาญเวช รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานทรัพยากรบุคคลและอำนวยการ) บริษัท ท่าอากาศยานไทย…

ประกาศผลการจับรายชื่อผู้ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการนำผู้ถือหุ้น ทอท. เยี่ยมชม ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย วันที่ 22 มีนาคม 2562

13 February 2019

ทอท. ได้จับรายชื่อผู้ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการนำผู้ถือหุ้น ทอท. เยี่ยมชมท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว…

Publication of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders

08 February 2019

AOT held the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on…

Highlights

DSC02382

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

AOTcontent2019_FacebookCover_DIGITAL AIRPORTS_V5_20190731_page1

AOT DIGITAL AIRPORTS

DSC_1701

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของท่าอากาศยานดอนเมือง

TU9_8406

ทอท.จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว AOT DIGITAL AIRPORTS : Turn Busy to Easy

AOT เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ AOT DIGITAL AIRPORTS : สนามบินมีชีวิต พร้อมทรานส์ฟอร์มธุรกิจสู่โลกเสมือนจริง เชื่อมท่าอากาศยานทั่วโลก

2562_1

ทอท.เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง

ทอท.ชื่นชมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานเชียงใหม่ที่ใส่ใจและสังเกตรอบด้านขณะปฏิบัติหน้าที่

AOTcontent2019_Infographic_12_Beforetakeoff_v16_20190711-01

กิจกรรมระหว่างรอขึ้นเครื่อง

Prohibited items on board-01

Prohibited items on board

POWER BANK-02

Guidelines for taking power bank on board.