เกี่ยวกับ ทอท.

การรับสมัครบุคคล

AOT ได้รับการประกาศบนเวทีโลกให้เป็นสมาชิก DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

16 พฤศจิกายน 2020

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดการ (ทภก.)

05 กันยายน 2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดการ (ตำแหน่งหมายเลข 313)

04 กันยายน 2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดการ (ตำแหน่ง 214)

30 สิงหาคม 2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดการ (314-316)

26 สิงหาคม 2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดการ ตำแหน่งหมายเลข 305,306,307,308,309, 310,311,312

20 สิงหาคม 2019

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดการ (301 – 304 และ 317)

14 สิงหาคม 2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดการ ตำแหน่งหมายเลข 206-213, 215 และ 216

06 สิงหาคม 2019

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดการ (ตำแหน่งหมายเลข 101-109 และ 124)

31 กรกฎาคม 2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดการ (201-205 และ 217)

15 กรกฎาคม 2019