Infographic

ประกาศ !! ขยายเวลาห้ามอากาศยานบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

คิดถึงกันไหม เรากลับมาแล้ว ? ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่าน AOT Line Official ได้แล้ววันนี้ ? https://lin.ee/vbbyxTl

ประกาศ ขอให้ผู้ที่เดินทางออกจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 (ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.63 เป็นต้นไป)

ทอท.ผ่อนปรนให้ผู้โดยสารนำเจลล้างมือ (Liquid hand sanitizer) ติดตัวขึ้นห้องโดยสารอากาศยานหรือเข้าไปในเขตหวงห้ามของท่าอากาศยาน

5 แนวทางการทำความสะอาดพื้นที่สัมผัสเชื้อไวรัส COVID-19

ทอท.ขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

ประกาศ เนื่องจากสถาณการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุขได้มีการมาตรเฝ้าระวังการระบาดของโรคดังกล่าว

ปกปิดข้อมูลไม่ยอมกักกันตนเองผิดกฎหมาย!

อยู่อย่างไร?..ให้ห่างไกล COVID-19

แนวทางปฏิบัติเมื่อพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัส COVID-19