Video

12 สิงหาคม 2563 💙 วันแม่แห่งชาติ 💙 บอกรักแม่…แบบยุค C😷VID-19

💙ด้วยความห่วงใย💙 ผู้โดยสารทุกท่าน สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากการตรวจค้นร่างกายและจากการเปิดตรวจค้นสัมภาระได้🦠

AOT TIPS ! [EP3] : เปิดสัมผัสครั้งแรก..ก่อนใคร📍ใต้ดินสุวรรณภูมิ

1 กรกฎาคม 2563 ครบรอบการดำเนินงาน 41 ปี บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) “ปลอดภัย คือมาตรฐาน บริการ คือหัวใจ”

🚨แจ้งเตือนผู้โดยสารทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในอาคารสนามบิน😷

New Normal Measures for Passengers at AOT’s 6 Airports. ✨มาตรการสำหรับผู้โดยสาร ทั้ง 6 สนามบินของ AOT💙

✈️AOT TIPS✈️ EP.2 ไปสนามบินต้องเตรียมตัวอย่างไร (?)

ขึ้นเครื่องบินช่วงนี้..ควรปฏิบัติตัวอย่างไร…ให้ปลอดภัยตลอดการเดินทาง

สนามบินกลับมาเปิดให้บริการแล้วและแอลกอฮอล์ล้างมือนำขึ้นเครื่องได้ต้องแบบไหนและปริมาณเท่าไร???

มาตรการกำกับดูแลด้านสุขอนามัยและความสะอาด 🦠😷 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ของท่าอากาศยานไทย (ทอท.) 💙